top of page
background_CPRS_50percent-e1680883882226_edited.png

Diensten en producten

Data extractie

Koppelingen met systemen

Data uit systemen halen en in een datawarehouse plaatsen gebeurt met ETL (Extract, Transform, Load). Dit zijn de stappen die doorlopen worden:

•Extractie: Data kopiëren vanuit de bronnen (bv. databases, applicaties, bestanden, webpagina’s) naar een tijdelijke opslag.

•Transformatie: Data omzetten naar een geschikt formaat voor het datawarehouse. Dit kan berekeningen, samenvoegingen, filters, validaties, enz. inhouden. Ook data opschonen en verrijken voor betere kwaliteit en consistentie.

•Laden: Data invoeren in het datawarehouse of een ander doelsysteem. Dit kan tabellen, indexen, relaties, enz. creëren of bestaande data bijwerken of verwijderen.

koppelingen

Business analyse

Dashboards

Onze experts zullen je begeleiden bij elke stap van het proces om ervoor te zorgen dat je het dashboard krijgt dat je nodig heeft. Tijdens het intakegesprek zullen we de behoeften en doelen bespreken, zodat we een duidelijk beeld hebben van wat je organisatie wilt bereiken. Vervolgens zullen we  interviews houden om de behoeften en verwachtingen te begrijpen. Op basis van deze informatie zullen we de KSF en KPI bedenken die nodig zijn om uw doelen te bereiken.

 

We zullen ook een autorisatiematrix opstellen om ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot het dashboard. Daarna zullen we een concept dashboard maken en de gegevens valideren. Tot slot zullen we het einddashboard leveren dat in jullie behoeften vooorziet. Meer informatie kan je vinden op de pagina hoe wij werken

dashboards

Lean six sigma management

Lean Six Sigma coach

Onze Lean Six Sigma coach zal je begeleiden bij het verbeteren van de processen aan de hand van managementinformatie. Dit omvat het identificeren van knelpunten en het implementeren van verbeteringen om de efficiëntie te verhogen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Onze coach zal helpen om dit te doen aan de hand van de juiste tools en technieken inclusief het juist gebruiken van de beschikbare managementinformatie om de waarde van de service voor de patiënten te optimaliseren. 

Huidige performance en processen zullen in kaart worden gebracht om te analyseren waar verbeteringen nodig zijn. Vervolgens zullen we samen de verbeteringen implementeren en de resultaten monitoren.

lean six sigma
sigma

Diensten en producten Trainingen

Trainingen

Wij bieden twee trainingen aan voor de zorgsector: Power BI voor de zorg en Lean Six Sigma voor de zorg.

 

Tijdens de Power BI voor de zorg training leer je hoe je data op een efficiënte manier tot aansprekende informatie kunt maken. Onze experts zullen je begeleiden bij het gebruik van Power BI en je voorzien van handige tips en tricks.

Bij de Lean Six Sigma voor de zorg training leert je hoe je processen kunt optimaliseren en de waarde voor patiënten kunt verhogen. Lean richt zich op het elimineren van verspilling, terwijl Six Sigma de variatie probeert te verminderen door defecten te reduceren. Onze ervaren trainers zullen je begeleiden bij elke stap van het proces om ervoor te zorgen dat je de vaardigheden opdoet die je nodig hebt om je doelen te bereiken.

power bi

Training power BI voor de zorg

•Wat is Power BI en waarom is het nuttig voor de zorg?

•Hoe maak je een Power BI-account aan en hoe verbind je met verschillende gegevensbronnen?

•Hoe transformeer en modelleer je gegevens met Power Query Editor en DAX-formules?

•Hoe maak je interactieve dashboards en rapporten met Power BI Desktop en Power BI Service?

•Hoe visualiseer je gegevens met verschillende soorten grafieken, kaarten, tabellen en matrices?

•Hoe gebruik je filters, segmentaties en drill-downs om je gegevens te verkennen en inzichten te ontdekken?

•Hoe deel en publiceer je je rapporten met anderen via Power BI Service of Power BI Embedded?

•Hoe beheer en beveilig je je gegevens en rapporten met Power BI-administratie en -governance?

•Hoe gebruik je Power BI AI om geavanceerde analyses uit te voeren, zoals tekstanalyse, sentimentanalyse en anomaliedetectie?

•Hoe je Power BI gebruikt om strategische en operationele inzichten te verkrijgen, zoals patiënttevredenheid, zorgkwaliteit, capaciteitsplanning, kostenbeheersing en risicomanagement

data-prep-2-1024x778.png

Training lean six Sigma voor de zorg

•Hoe je de principes en tools van lean six sigma toepast in de zorg, zoals de DMAIC-cyclus, de 5S-methode, de Kaizen-filosofie en de 8 soorten verspilling

•Hoe je de stem van de klant (VOC) identificeert en vertaalt naar kritische kwaliteitseisen (CTQ’s) voor je zorgprocessen

•Hoe je de huidige prestaties van je zorgprocessen meet en analyseert met behulp van data en statistiek

•Hoe je de oorzaken van problemen en defecten in je zorgprocessen opspoort en elimineert met behulp van root cause analysis, fishbone diagram, Pareto chart en andere technieken

•Hoe je oplossingen genereert en implementeert om je zorgprocessen te verbeteren en te optimaliseren met behulp van brainstorming, benchmarking, poka-yoke en andere methoden

•Hoe je de resultaten van je verbeterprojecten evalueert en borgt met behulp van control charts, audits, standaardisatie en andere middelen

•Hoe je lean six sigma projecten selecteert, plant, uitvoert en presenteert met behulp van projectmanagement tools, zoals de project charter, de Gantt chart en de A3-rapportage

•Hoe je een lean six sigma cultuur creëert en bevordert in je zorgorganisatie, waarbij je medewerkers betrekt, motiveert en coacht bij het continu verbeteren van de zorgkwaliteit en patiënttevredenheid

•Hoe je lean six sigma integreert met andere kwaliteits- en veiligheidsinitiatieven in de zorg, zoals het Patient Safety Alert (PSA) System, het Value-Based Healthcare (VBHC) model en het Plan-Do-Study-Act (PDSA) framework

•Hoe je succesvolle voorbeelden van lean six sigma toepassingen in de zorg bestudeert en leert van de ervaringen en resultaten van andere zorgorganisaties, zoals het Nicklaus Kinderziekenhuis, het Virginia Mason Medical Center en het ThedaCare Health System

1_7XMQOS9S0x1ju1vie9-MvA (1).webp
bottom of page